User Tools

Site Tools


093530-5595-roth-la-gi

Roth
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 5 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5595
Tên thay thế 1991 PJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2781353
Viễn điểm quỹ đạo 3.1685781
Độ lệch tâm 0.1634826
Chu kỳ quỹ đạo 1641.5541560
Độ bất thường trung bình 208.63193
Độ nghiêng quỹ đạo 9.83861
Kinh độ của điểm nút lên 129.77557
Acgumen của cận điểm 262.01177
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

5595 Roth (1991 PJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 8 năm 1991 bởi H. E. Holt ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5595 Roth
093530-5595-roth-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)