User Tools

Site Tools


093430-5456-merman-la-gi

Merman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 25 tháng 4 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5456
Tên thay thế 1979 HH3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2403377
Viễn điểm quỹ đạo 2.4735027
Độ lệch tâm 0.0494639
Chu kỳ quỹ đạo 1321.6478129
Độ bất thường trung bình 28.73067
Độ nghiêng quỹ đạo 7.03668
Kinh độ của điểm nút lên 44.25089
Acgumen của cận điểm 145.16434
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

5456 Merman (1979 HH3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 4 năm 1979 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5456 Merman
093430-5456-merman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)