User Tools

Site Tools


093230-5208-royer-la-gi

Royer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 6 tháng 2 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5208
Tên thay thế 1989 CH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4800990
Viễn điểm quỹ đạo 2.7276356
Độ lệch tâm 0.0475325
Chu kỳ quỹ đạo 1534.7113336
Độ bất thường trung bình 219.67925
Độ nghiêng quỹ đạo 15.89363
Kinh độ của điểm nút lên 124.63511
Acgumen của cận điểm 23.33952
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.6

5208 Royer (1989 CH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 2 năm 1989 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5208 Royer
093230-5208-royer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)