User Tools

Site Tools


093130-5101-akhmerov-la-gi

Akhmerov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Zhuravleva, L. V.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 22 tháng 10 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5101
Tên thay thế 1985 UB5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6577188
Viễn điểm quỹ đạo 3.3524872
Độ lệch tâm 0.1155981
Chu kỳ quỹ đạo 1902.7751659
Độ bất thường trung bình 135.40511
Độ nghiêng quỹ đạo 10.69596
Kinh độ của điểm nút lên 205.96620
Acgumen của cận điểm 176.10604
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

5101 Akhmerov (1985 UB5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 1985 bởi Zhuravleva, L. V. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5101 Akhmerov
093130-5101-akhmerov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)