User Tools

Site Tools


092930-4573-pie-any-la-gi

4573 Piešťany là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1934.7177851 ngày (5.30 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 5 tháng 10 năm 1986.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
092930-4573-pie-any-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)