User Tools

Site Tools


092830-4470-sergeev-censkij-la-gi

4470 Sergeev-Censkij là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2031.9217159 ngày (5.56 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 31 tháng 8 năm 1978.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 19 tháng 5 năm 2008. 
092830-4470-sergeev-censkij-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)