User Tools

Site Tools


091530--9402-1994-un1-la-gi


(9402) 1994 UN1 là một tiểu hành tinh nằm ở rìa ngoài của vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda ở Kushiro, Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 25 tháng 10 năm 1994.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 9001–10000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
091530--9402-1994-un1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)