User Tools

Site Tools


090830--28032-1998-dz23-la-gi


(28032) 1998 DZ23 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Yoshisada Shimizu và Takeshi Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura ở Nachikatsuura, Wakayama, Nhật Bản, ngày 17 tháng 2 năm 1998.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 28001–29000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
090830--28032-1998-dz23-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)