User Tools

Site Tools


089930--16767-1996-us-la-gi

(16767) 1996 US là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Yoshisada Shimizu và Takeshi Urata ở đài thiên văn Nachi-Katsuura ở Nachikatsuura, Wakayama, Nhật Bản, ngày 16 tháng 10 năm 1996.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 16001–17000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
089930--16767-1996-us-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)