User Tools

Site Tools


089330--58355-1995-fn-la-gi

(58355) 1995 FN là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Yoshisada Shimizu và Takeshi Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura ở Nachikatsuura, Wakayama, Nhật Bản, ngày 26 tháng 3 năm 1995.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 58001–59000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
089330--58355-1995-fn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)