User Tools

Site Tools


089130--37794-1997-wp7-la-gi


(37794) 1997 WP7 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Yoshisada Shimizu và Takeshi Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura ở Nachikatsuura, Wakayama, Nhật Bản, ngày 19 tháng 11 năm 1997.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 37001–38000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
089130--37794-1997-wp7-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)