User Tools

Site Tools


088630--15357-1995-fm-la-gi

(15357) 1995 FM là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Yoshisada Shimizu và Takeshi Urata ở đài thiên văn Nachi-Katsuura ở Nachikatsuura, Wakayama, Nhật Bản, ngày 26 tháng 3 năm 1995.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 15001–16000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
088630--15357-1995-fm-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)