User Tools

Site Tools


088030-s-ng-hi-n-ph-ng-la-gi

Sông Hiến là một phường của thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Phường có vị trí:

  • Bắc giáp phường Đề Thám, phường Ngọc Xuân.
  • Đông giáp phường Ngọc Xuân, xã Hòa Chung.
  • Nam giáp xã Hòa Chung, xã Lê Chung của huyện Hòa An.
  • Tây giáp phường Đề Thám.

Phường Sông Hiến xưa thuộc xã Đề Thám, Hòa Chung của huyện Hòa An

Phường Sông Hiến có diện tích 8,74 km², dân số năm 1999 là 8.382 người.[1], mật độ dân cư đạt 959 người/km².

Phường Sông Hiến được chia thành 32 tổ dân phố được đánh số từ 1 đến 32.

Phường Sông Hiến là nơi dòng sông cùng tên hpj lưu vào sông Bằng. Phường có quốc lộ 3 chạy qua

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
088030-s-ng-hi-n-ph-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)