User Tools

Site Tools


087830--7026-1993-qb1-la-gi


(7026) 1993 QB1 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eleanor F. Helin ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 19 tháng 8 năm 1993.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 7001–8000
  • JPL Small-Body Database Browser
087830--7026-1993-qb1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)