User Tools

Site Tools


087430-s-ng-b-ng-ph-ng-la-gi

Sông Bằng là một phường của thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Phường có vị trí:

  • Bắc giáp xã Ngũ Lão và xã Quang Trung của huyện Hòa An.
  • Đông giáp xã xã Quang Trung của huyện Hòa An.
  • Nam giáp phường Duyệt Trung và phường Tân An.
  • Tây giáp phường Hợp Giang và phường Ngọc Xuân.

Phường Sông Bằng có diện tích 7,87 km², dân số năm 1999 là 6.179 người.[1], mật độ dân cư đạt 785 người/km².

Phường Sông Bằng được chia thành 24 tổ dân phố được đánh số từ 1 đến 24.

Phường Sông Bằng nằm ở bờ bắc (tả ngạn) của dòng sông mà nó mang tên. Quốc lộ 3 đi qua địa bàn phường với hai tên gọi lần lượt là đường Lê Lợi và đường Pắc Bó. Trên địa bàn phường Sông Bằng có đền Bà Hoàng, đồi Nà Phầy

Phường Sông Bằng trước đây thuộc đất Nà Cạn, Hoàng Ngà của xã Quang Trung (Hòa An) Và xóm Suối Củn (Đoạn bến xe gần Ngọc Xuân và thủy điện gần Bản Gủn Ngũ Lão) thuộc xã Ngũ Lão (Hòa An)

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
087430-s-ng-b-ng-ph-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)