User Tools

Site Tools


086930--39665-1995-wu6-la-gi


(39665) 1995 WU6 là một tiểu hành tinh nằm ở rìa trong của vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda ở Kushiro, Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 16 tháng 11 năm 1995.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 39001–40000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
086930--39665-1995-wu6-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)