User Tools

Site Tools


086730-h-p-giang-cao-b-ng-la-gi

Hợp Giang là phường trung tâm của thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Phường có vị trí:

  • Bắc giáp phường Sông Bằng.
  • Đông giáp phường sông Bằng.
  • Nam giáp phường Tân Giang.
  • Tây giáp xã Hòa Chung.

Phường Hợp Giang có diện tích 1,00 km², dân số năm 1999 là 9.914 người.[1], mật độ dân cư đạt 9914 người/km².

Phường Hợp Giang xưa là trung tâm hành chính,dân cư của thị trấn Hòa An.

Phường Hợp Giang được chia thành 32 tổ dân phố. Phường có sông Hiến và sông Bằng chảy qua. Trên địa bàn phường có trụ sở Tỉnh ủy Cao Bằng cùng nhiều cơ quan của Thị xã (nay là Thành phố) và của tỉnh và các công trình như Sân vận động Thành phố Cao Bằng, chùa Phố Cũ, Quảng trường Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
086730-h-p-giang-cao-b-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)