User Tools

Site Tools


085730-v-nh-phong-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi

Vĩnh Phong là một xã của huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Lý Bôn, xã Vĩnh Quang.
  • Đông giáp xã Vĩnh Quang, hai xã Kim Cúc và Hưng Thịnh của huyện Bảo Lạc.
  • Nam giáp xã Thái Sơn.
  • Tây giáp xã Mông Ân, thị trấn Pác Miầu.

Xã Vĩnh Phong có diện tích 71,45 km², dân số năm 1999 là 2.256 người.[1], mật độ dân cư đạt 31,6 người/km².

Xã Vĩnh Phong được chia thành 19 xóm: Bản Phườn, Én Cổ, Én Nội, Én Ngoại, Nặm Luống, Nặm Tăn, Phia Nà, Phia Tráng, Phiêng Diềm, Phiêng Vai, Nà Hù, Thôm Soọc, Phiêng Phổi, Lũng Háng, Bản Chang.

Trên địa bàn Vĩnh Phong có một số ngọn núi như Lũng Háng, Luộc Chùm, Ngàm Vuộc, Phia Nà. Vĩnh Phong là nơi khởi nguồn của suối Cai Kim, một phụ lưu nhỏ của sông Gâm.

  1. ^ a ă â Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
085730-v-nh-phong-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)