User Tools

Site Tools


085130-v-nh-quang-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi

Vĩnh Quang là một xã của huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Vĩnh Quang có diện tích 56,27 km², dân số năm 1999 là 4.108 người.[1], mật độ dân cư đạt 73 người/km².

Xã Vĩnh Quang được chia thành các xóm: Ắc È, Bản Cài, Đông Kẹn, Khau Cưởm, Nà Luông, Khuổi Náy, Khuổi Rò, Bản Miều, Nà Hiên, Nà Lầu, Nà Ngà, Nà Phiáo, Nà Piao, Nà Tốm, Nậm Lạn, Pác Đoa, Phiêng Rù, Thiêng Nà Bản Chang, Nặm Uốn, Khau Sáng, Cốc Tém.

Trên địa bàn Vĩnh Quang có một số ngọn núi như Khuổi Âu, Tát Ma, Phạc Tà, Phia Cục. Xã Vĩnh Quang có tuyến quốc lộ 34 chạy qua một đoạn nhỏ ở cực bắc của xã. Vĩnh Quang có suối Cai Kim chảy qua.

  1. ^ a ă â Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
085130-v-nh-quang-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)