User Tools

Site Tools


084730--c-h-nh-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi

Đức Hạnh là một xã của huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Đức Hạnh có diện tích 90,56 km², dân số năm 1999 là 3.502 người.[1], mật độ dân cư đạt 38,7 người/km².

Xã Đức Hạnh được chia thành 18 xóm: Cà Đổng, Cà Lung, Cà Pẻn A, Cà Pẻn B, Cốc Nhung, Đội Lỳ, Dình Phà, Ngàm Trái, Khuổi Sang, Khuổi Vác, Lũng Mần, Nà Sa, Nà Hu, Nà Và, Chẻ Lỳ A, Chẻ Lỳ B, Cà Mèng, Hát Han.

Trên địa bàn Đức Hạnh có dãy núi Long Diên cùng một số đỉnh núi như Cốc Càng, Há Tư, Lũng Mần, Lũng Pịa, Ngàm Trái và lũng Già Phình, lũng Tru. Các dòng nước chảy trên địa bàn gồm sông Nho Quế, suối Cốc Pàng, suối Cốc Nhung, suối Ngàm Trái, suối Vác.

  1. ^ a ă â Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
084730--c-h-nh-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)