User Tools

Site Tools


084330-l-b-n-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi

Lý Bôn là một xã của huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp Trung Quốc và xã Đức Hạnh.
  • Đông giáp xã Bảo Toàn của huyện Bảo Lạc, xã Vĩnh Quang.
  • Nam giáp xã Vĩnh Phong, xã Nam Quang, xã Tân Việt.
  • Tây giáp xã Nam Cao.

Xã Lý Bôn có diện tích 117,95 km², dân số năm 1999 là 4.060 người.[1], mật độ dân cư đạt 34,4 người/km².

Xã Lý Bôn được chia thành 19 xóm: Bản Báng, Khuổi Mản, Khuổi Bon, Phiêng Pẻn, Khuổi Vin, Nà Mấư, Nà Kháng, Nà Mạt, Nà Mỹ, Nà Pồng, Nà Tồng, Pác Pha, Pác Pết, Pắc Rà, Phiêng Đăm, Phiêng Lùng, Pác Ruộc, Tổng Ác.

Quốc lộ 34 chạy qua địa bàn xã Lý Bôn ở phía đông nam, song song với dòng sông Gâm. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có sông Nà Ngần, sông Nho Quế, suối Bản Báng và suối Khuổi Mản chảy qua. Lý Bôn có một số ngọn núi như Mu Lây, Phiêng Tằng.

  1. ^ a ă â Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
084330-l-b-n-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)