User Tools

Site Tools


084230--246877-1995-dz2-la-gi


(246877) 1995 DZ2 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 24 tháng 2 năm 1995.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 246001–247000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
084230--246877-1995-dz2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)