User Tools

Site Tools


083730-y-n-th-la-gi

Yên Thổ là một xã của huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Yên Thổ có diện tích 73,93 km², dân số năm 1999 là 3.384 người.[1], mật độ dân cư đạt 45,8 người/km².

Xã Yên Thổ được chia thành 16 xóm: Bản Pan, Bản Búng, Bản Đuốc, Bản Chang 1, Bản Chang 2, Khau Han, Khâu Tao, Khuổi Chuồng, Lũng Cuổi, Nà Kéo, Nà Sài, Khuổi Sáp, Nà Vài, Bản Ngóe, Bản Vàng, Khuổi Ngầu.

Trên địa bàn Yên Thổ có một số ngọn núi như Cáy Tò, Khau Thủm, Nà Lìu, Sam Vẽ, Khau Tao. Xuân Trường có các dòng suối Bản Loòng, Bản Vàng, Khuổi Chuồng, Nà Lùng, Nà Sài, Ngàm Vầy, Pom Kiều, Bản Pan.

  1. ^ a ă â Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
083730-y-n-th-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)