User Tools

Site Tools


083430--90810-1995-dy2-la-gi


(90810) 1995 DY2 là một tiểu hành tinh nằm ở rìa trong của vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 24 tháng 2 năm 1995.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 90001–91000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
083430--90810-1995-dy2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)