User Tools

Site Tools


083130--96350-1997-ua15-la-gi


(96350) 1997 UA15 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Yoshisada Shimizu và Takeshi Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura ở Nachikatsuura, Wakayama, Nhật Bản, ngày 16 tháng 10 năm 1997.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 96001–97000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
083130--96350-1997-ua15-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)