User Tools

Site Tools


082930-t-n-vi-t-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi

Tân Việt là một xã của huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã chia làm hai phần riêng biệt không được nối liền với nhau, tách biệt qua xã Nam Quang.

 • Phần phía bắc:
  • Bắc giáp xã Lý Bôn và Nam Cao
  • Các mặt còn lại giáp xã Nam Quang
 • Phần phía nam:
  • Bắc giáp xã Nam Quang
  • Đông giáp xã Nam Quang, xã Quảng Lâm
  • Nam giáp xã Quảng Lâm, xã Thạch Lâm
  • Tây giáp xã Thạch Lâm

Xã Tân Việt có diện tích 21,59 km², dân số năm 2015 là 1.519 người.[1], mật độ dân cư đạt 72 người/km².

Xã Tân Việt được chia thành 6 xóm: Khùng Khoàng, Khuổi Qua, Khuổi Hẩu, Lũng Chang, Nà Đấng, Nà Pù.

Trên địa bàn Tân Việt có dãy núi Đan Linh và núi Khủng Khoàng. Suối Khuổi Qua và suối Nậm Quang chảy trên địa bàn xã.

 1. ^ a ă â Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
 2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
082930-t-n-vi-t-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)