User Tools

Site Tools


082830-la-p-n-t-n-la-gi

La Pán Tẩn là một xã thuộc huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Chế Cu Nha, xã Cao Phạ
  • Đông giáp xã Cao Phạ
  • Nam giáp xã Púng Luông
  • Tây giáp xã Dế Xu Phình, xã Chế Cu Nha

Xã La Pán Tẩn có diện tích 33,0038 km², dân số là 3.636 người, mật độ cư dân là 110 người/km².[1]

La Pán Tẩn từng là một điểm nóng về nạn trồng cây thuốc phiện, khi đó gần như toàn bộ số hộ dân trong xã đều trồng loài cây này và có đến 80% người mắc nghiện ma túy[2]

082830-la-p-n-t-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)