User Tools

Site Tools


081930-xu-n-tr-ng-b-o-l-c-la-gi

Xuân Trường là một xã của huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Xuân Trường có diện tích 84,92 km², dân số năm 1999 là 3.548 người.[1], mật độ dân cư đạt 41,8 người/km².

Xã Xuân Trường được chia thành 19 xóm: Cao Bắc, Bản Chuồng, Cốc Kạch, Lũng Mật, Lũng Pù, Lũng Pèo, Lũng Rạc, Mù Chảng, Nà Đoỏng, Nà Chộc, Phìn Sảng, Phia Phoong, Thua Tổng, Thẳm Tôm, Thiêng Lầu, Sà Phìn, Bản Thán, Tả Sáy

Trên địa bàn Xuân Trường có một số ngọn núi như Bó Héc, Cô Péc, Đin Đeng, Lắm Côm, Lẫm Cũm, Phia Phoong, Pờ Cả Tản và các lũng:Áng Lỏng, Phát, Quang, Tày Đủm, Tràm. Xuân Trường có hồ Thốm Lồm cùng các dòng suối Cốc Tả, Piêng Pán, Tả Nọi. Đồn biên phòng Đồng Mu đóng trên địa bàn xã.

  1. ^ a ă â Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
081930-xu-n-tr-ng-b-o-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)