User Tools

Site Tools


081430--18506-1996-py6-la-gi


(18506) 1996 PY6 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught và Jack B. Child ở Macquarie, Lãnh thổ Thủ đô Úc, Australia, ngày 15 tháng 8 năm 1996.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 18001–19000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
081430--18506-1996-py6-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)