User Tools

Site Tools


081230-phan-thanh-b-o-l-c-la-gi

Phan Thanh là một xã của huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp thị trấn Bảo Lac, xã Khánh Xuân.
  • Đông giáp xã Xuân Trường, xã Hồng An.
  • Nam giáp hai xã Huy Giáp, xã Hưng Đạo.
  • Tây giáp xã Hồng Trị.

Xã Phan Thanh có diện tích 52.22 km², dân số năm 1999 là 2.719 người.[1], mật độ dân cư đạt 52 người/km².

Xã Phan Thanh được chia thành 16 xóm: Bó Chiêu, Bó Tẹ, Cốc Lại, Khuổi Sẩu, Lũng Vai, Mè Van, Phần Quang, Ngàm Càng, Pác Lác, Phia Héo, Thôm Quan, Thẳm Thon A, Thẳm Thon B, Phiêng Dịt, Phia Tằng, Nặm Dân.

Trên địa bàn Phan Thanh có một số ngọn núi như Trên Pác Lác, Nam Giam, Nậm Dân, Pác Lác, Pù Vì, Pạt Bà. Phan Thanh có suối Nậm Dân và suối Phia Héo chảy trên địa bàn.

  1. ^ a ă â Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
081230-phan-thanh-b-o-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)