User Tools

Site Tools


081130-m-cang-ch-i-th-tr-n-la-gi

Thị trấn Mù Cang Chải là huyện lị của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, Việt Nam. Thị trấn có vị trí:

  • Bắc giáp xã Mồ Dề
  • Đông giáp xã Mồ Dề
  • Nam giáp xã Kim Nọi
  • Tây giáp xã Kim Nọi

Thị trấn Mù Cang Chải nằm trong một thung lũng cách trung tâm tỉnh lỵ Yên Bái 185 km, có tuyến quốc lộ 32 chạy dọc theo địa bàn theo chiều đông-tây. Dòng nậm Kim, cũng chảy dọc qua thị trấn, song song với quốc lộ 32. Thị trấn Mù Cang Chải có diện tích 7,056 km².[1] Dân số năm 2009 là 2.459 người, trong đó có 1.297 nam và 1.162 nữ, mật độ dân cư là 348,5 người/km².[2]

081130-m-cang-ch-i-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)