User Tools

Site Tools


081030-riorita-la-gi

Riorita[1] (tiếng Nga: Риорита / Другое название: На память о пережитых страхах / И снова о войне...) là một bộ phim khai thác đề tài cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của đạo diễn Pyotr Todorovsky, ra mắt lần đầu năm 2009.

  • Thiết kế sản xuất: Aleksandr Chertovich
081030-riorita-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)