User Tools

Site Tools


080730--6461-1993-vb5-la-gi


(6461) 1993 VB5 là một tiểu hành tinh nằm ở rìa trong của vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Canberra, Australia, ngày 4 tháng 11 năm 1993.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 6001–7000
  • JPL Small-Body Database Browser
080730--6461-1993-vb5-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)