User Tools

Site Tools


080630--90881-1996-xn6-la-gi


(90881) 1996 XN6 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Yoshisada Shimizu và Takeshi Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura ở Nachikatsuura, Wakayama, Nhật Bản, ngày 3 tháng 12 năm 1996.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 90001–91000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
080630--90881-1996-xn6-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)