User Tools

Site Tools


080530--120640-1996-pn-la-gi

(120640) 1996 PN là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught và Jack B. Child ở Macquarie, Lãnh thổ Thủ đô Úc, Australia, ngày 9 tháng 8 năm 1996.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 120001–121000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
080530--120640-1996-pn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)