User Tools

Site Tools


080330-kh-nh-xu-n-b-o-l-c-la-gi

Khánh Xuân là một xã của huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Cô Ba và Trung Quốc.
  • Đông giáp xã Xuân Trường.
  • Nam giáp xã Xuân Trường, xã Phan Thanh.
  • Tây giáp xã Phan Thanh, thị trấn Bảo Lạc.

Xã Khánh Xuân có diện tích 59,56 km², dân số năm 1999 là 2.755 người.[1], mật độ dân cư đạt 46,3 người/km².

Xã Khánh Xuân được chia thành 19 xóm: Cốc Lại, Cốc Pục, Bản Diềm, Hò Lù, Cà Lò, Kha Rào, Lũng Chàm, Lũng Khuyết, Lũng Piao, Lũng Quang, Lũng Quẩy, Lũng Rì, Nà Luông, Pác Kéo, Bản Phuồng, Xum Hậu, Thăm Hăm, Nà Luông, Nà Quy.

Trên địa bàn Khánh Xuân núi Pù Yên Mạ, lũng Pèng Đèo dốc Cổng Trời và dốc Lai Thôn. Khánh Xuân có suối Khuổi Sảng và suối Phia Héo chảy trên địa bàn.

  1. ^ a ă â Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
080330-kh-nh-xu-n-b-o-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)