User Tools

Site Tools


079830-huy-gi-p-la-gi

Huy Giáp là một xã của huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Phan Thanh, xã Hồng An.
  • Đông giáp xã Hồng An, xã Yên Sơn của huyện Thông Nông.
  • Nam giáp xã Đình Phùng, xã Sơn Lộ.
  • Tây giáp xã Hưng Thịnh, xã Hưng Đạo

Xã Huy Giáp có diện tích 76,28 km², dân số năm 1999 là 3.602 người.[1], mật độ dân cư đạt 47 người/km².

Xã Huy Giáp được chia thành 20 xóm: Lũng Khuôn, Lũng Cắm Trên, Lũng Cắm Dưới, Lũng Hò, Lũng Lài, Lũng Pán, Lũng Pèng, Nặm Cốp, Bản Ngà, Pác Lũng, Pác Trà, Phiêng Pảng, Pù Ngào, Lũng Rào, Cốc Sì, Phiêng Vàng, Nà Ca, Khau Trường, bản Bét và xóm chợ Lũng Pán.

Trên địa bàn Huy Giáp có một số ngọn núi như Chư Lẩu, Lũng Pán, Lũng Rạc, Ma Nẳng, Muối, Nà Chèn, Pác De, Phương Dịt, Pia Cầu, Pín Vàng, Sàm Lùng, Sàm Nùng Pẩu, Thung Lai. Ngoài Sông Neo chảy qua ranh giới phía tây nam, trên địa bàn Huy Giáp còn có suối Lũng Lài và suối Lũng Pán. Huy Giáp có nhà máy thủy điện Na Han. Quốc lộ 34 chạy dọc địa bàn xã theo hướng tây bắc-đông nam, trên tuyến có đèo Pắc Lũng.

  1. ^ a ă â Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
079830-huy-gi-p-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)