User Tools

Site Tools


079330--i-h-c-khoa-h-c-v-k-thu-t-b-nh-nh-ng-la-gi

Đại học Khoa học kỹ thuật Bình Nhưỡng là cơ sở đào tạo đầu tiên được thành lập, quản lý và cung cấp kinh phí một phần bởi những hiệp hội và những người bên ngoài Bắc Triều Tiên. Trường đại học này được các lực lượng từ cả Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc hoạch định và xây dựng chung, cùng với sự giúp sức và những đóng góp đáng kể từ những nhóm và những cá nhân từ các nước khác, đặc biệt là từ Trung Quốc. Trường sẽ chính thức mở cửa tháng 9 năm 2007 và có kế hoạch tuyển chọn 200 sinh viên đại học mỗi năm từ hai miền của bán đảo Triều Tiên. Trường cũng có kế hoạch thuê 250 giảng viên từ những trường đại học và viện danh tiếng uy tín ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Ngôn ngữ giảng dạy sẽ bằng tiếng Anh và tiếng Triều Tiên. Là một trường liên doanh, trường đại học này được xem như một đóng góp quan trọng cho quá trình thống nhất Triều Tiên về mặt thực tế và biểu tượng. Trường nhằm mục tiêu đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế Bắc Triều Tiên thông qua đào tạo đội ngũ chuyên môn về kỹ thuật, công nghệ thông tin, kinh doanh quốc tế, ngôn ngữ: tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp. Trường sẽ có chương trình đào tạo cao học và tiến sĩ trong các ngành kiến trúc và thiết kế, điện toán và điện tử, công nghệ vận tải, nông nghiệp và chế biến thực phẩm, cơ khí. Ngoài ra, một trường kinh doanh riêng biệt cũng sẽ có chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh. Dự án trường đại học này được bắt đầu năm 2001 sau thời gian thương thảo theo sáng kiến của giáo sư Kim Trấn Khánh, được xác nhận đảm bảo trong một cuộc gặp riêng tư với Kim Chính Nhật. Giáo sư Kim cũng là chủ tịch sáng lập Đại học Khoa học kỹ thuật Diên Biên ở Đông Bắc Trung Quốc nhưng bên trong Châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên, thành lập năm 1992.

079330--i-h-c-khoa-h-c-v-k-thu-t-b-nh-nh-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)