User Tools

Site Tools


079230-h-ng-an-b-o-l-c-la-gi

Hồng An là một xã của huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Hồng An có diện tích 41,83 km², dân số năm 1999 là 676 người.[1], mật độ dân cư chỉ đạt 16 người/km².

Xã Hồng An được chia thành 4 xóm: Ca Dằm, Hoi Ngửa, Lũng Sâu, Mỹ Lủng.

Trên địa bàn Hồng An có một số ngọn núi như Hồ Phi Lũng, Hoi Ngửa, Phia Khau, Sàng Lũng, Tả Chung, Tròng Pèng, Vài Thai, Pác Kào.

  1. ^ a ă â Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
079230-h-ng-an-b-o-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)