User Tools

Site Tools


079030--48605-1995-cw1-la-gi


(48605) 1995 CW1 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 7 tháng 2 năm 1995.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 48001–49000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
079030--48605-1995-cw1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)