User Tools

Site Tools


078030--48561-1993-uz2-la-gi


(48561) 1993 UZ2 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 21 tháng 10 năm 1993.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 48001–49000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
078030--48561-1993-uz2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)