User Tools

Site Tools


077630-c-c-p-ng-la-gi

Cốc Pàng là một xã của huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Cốc Pàng có diện tích 82,42 km², dân số năm 1999 là 2.594 người.[1], mật độ dân cư đạt 31,5 người/km².

Xã Cốc Pàng được chia thành 15 xóm: Cốc Mười, Cốc Mòn, Cốc Pàng, Cốc Sâu, Khuổi Đẳm, Khuổi Tẳng, Khuổi Sá, Nà Nộc, Nà Cam, Nà Luông, Nà Mìa, Nà Nhùng, Nà Rại, Vằng Có.

Trên địa bàn Cốc Pàng có nhiều sông suối bao gồm: suối Cốc Cầu, Suối Cốc Mòn, suối Cốc Sâu, suối Lè, khuổi (suối) Nà, suối Nà Linh, suối Nà Luông, suối Pang, suối Xá. Các suối trên địa bàn thuộc lưu vực sông Gâm và sông Nho Quế (một phụ lưu của sông Gâm]]. Tỉnh lộ 217 đi qua địa bàn phía nam của xã.

  1. ^ a ă â Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
077630-c-c-p-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)