User Tools

Site Tools


077530-ng-c-kh-tr-ng-kh-nh-la-gi

Ngọc Khê là một xã thuộc huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Ngọc Côn và Trung Quốc
  • Đông giáp xã Đình Phong
  • Nam giáp xã Khâm Thành
  • Tây giáp xã Phong Nậm

Ngày 13 tháng 12 năm 2007, xã Ngọc Côn được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 2.367,63 ha diện tích tự nhiên và 2.226 người của xã Ngọc Khê. Xã Ngọc Khê khi này còn lại 2.810,37 ha diện tích tự nhiên và 2.695 người.[1]

Xã Ngọc Khê có các xóm: Đỏng Dọa, Đỏng Ỏi, Giộc Sâu, Giộc Sung, Lũng Hoài, Lũng Lầu, Nà Bai, Nà Gạch, Bảo Nhom, Nà Lỏng, Nông Trường, Thom Luông.

Ngọc Khê có tỉnh lộ 213 chạy qua. Trên địa bàn xã Ngọc Khê có núi Giang Mũ và núi Lũng Đắc. Ngọc Côn có sông Quây Sơn chảy trên địa bàn. Trên địa bàn xã Ngọc Khê có thắng cảnh hang Ngườm Hoài

077530-ng-c-kh-tr-ng-kh-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)