User Tools

Site Tools


076830-c-ba-la-gi

Cô Ba là một xã của huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp Trung Quốc.
  • Đông giáp xã Khánh Xuân.
  • Nam giáp xã Khánh Xuân.
  • Tây Nam giáp thị trấn Bảo Lạc.
  • Tây giáp xã Thượng Hà.

Xã Cô Ba có diện tích 73,24 km², dân số năm 1999 là 2.923 người.[1], mật độ dân cư đạt 39,9 người/km².

Xã Cô Ba được chia thành 10 xóm: Khuổi Giào, Nà Đôm, Nà Bốp, Nà Lùng, Nà Rào, Phiêng Mòn, Phiêng Sáng, Lũng Vầy, Ngàm Lồm, Nà Tao.

Cô Ba có tuyến tỉnh lộ 217 chạy qua và kéo dài đến biên giới với Trung Quốc. Trên địa bàn Cô Ba có một số ngọn núi như Đông Pu, Mo Thiên Lính, Ngàm Lồm, Pác Kéo, Pắc Đin cùng sườn Thiêng Qua, lũng Vầy và thung lũng Láo Lú. Cô Ba có nhiều sông suối chảy qua địa bàn gồm: sông Gâm (tạo thành ranh giới tự nhiên với xã Khánh Xuân), suối Giuồng, suối Nồm, suối Sáp Hò Sấy. Đồn biên phòng Cô Ba quản lý tuyến biên giới của xã

  1. ^ a ă â Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
076830-c-ba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)