User Tools

Site Tools


076730-ng-c-c-n-la-gi

Ngọc Côn là một xã thuộc huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp Trung Quốc
  • Đông giáp xã Ngọc Khê
  • Nam giáp xã Ngọc Khê, xã Phong Nậm
  • Tây giáp xã Phong Nậm

Ngày 13 tháng 12 năm 2007, xã Ngọc Côn được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 2.367,63 ha diện tích tự nhiên và 2.226 người của xã Ngọc Khê.[1]

Xã Ngọc Côn có các xóm: Pác Ngà, Keo Giáo, Khưa Hoi, Nà Giáo, Phia Mạ, Phia Muông, Phia Siểm, Pò Peo, Đông Xi, Tậư Bản, Bản Miài.

Ngọc Côn có tỉnh lộ 213 chạy qua và nối đến cửa khẩu Pò Peo trên biên giới với Trung Quốc. Trên địa bàn xã Ngọc Côn có núi Lũng An, núi Lũng Khuốt, núi Lũng Qua, núi Lũng Thoang, núi Pò Dao, núi Tôm Đeng. Ngọc Côn là nơi sông Quây Sơn chảy vào lãnh thổ Việt Nam.

076730-ng-c-c-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)