User Tools

Site Tools


076430--48560-1993-ux2-la-gi


(48560) 1993 UX2 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 20 tháng 10 năm 1993.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 48001–49000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
076430--48560-1993-ux2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)