User Tools

Site Tools


076330-tr-ng-v-ng-h-a-an-la-gi

Trưng Vương là một xã của huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Trưng Vương có diện tích 22,68 km², dân số năm 1999 là 2.232 người.[1], mật độ dân cư đạt 98,4 người/km².

Xã Trưng Vương được chia thành các xóm: Bó Mu, Bản Cải, Cốc Phát, Cốc phung, Cốc Chia, Bản Đâư, lũng Mạ, Lũng Cút, Lũng Quang, Pàn Mỏ, Lũng Nà, Thua Tổng.

Trên địa bàn xã Trưng Vương có một số ngọn núi như Đạy Mã, Lũng Đội, Lũng Xe, Lũng Sào, Tình Ráo.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
076330-tr-ng-v-ng-h-a-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)