User Tools

Site Tools


075330-quang-trung-h-a-an-la-gi

Quang Trung là một xã của huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Quang Trung có diện tích 28,9 km², dân số năm 1999 là 1.512 người.[1], mật độ dân cư đạt 52,3 người/km².

Xã Quang Trung được chia thành các xóm: Pàn Kèn, Cốc Phia, Phan Thanh, Đông Sằng, Khuổi Khoang, Khau Súng Khuổi Bắc, Cộc My

Trên địa bàn xã Quang Trung có một số ngọn núi như Giả Vuồng, Vò Nhật, Kê Tái, Lũng Thau, Lũng Vai, Pì Ta, Róc Bối. Suối Gủn và suối Cốc Tém chảy trên địa bàn. Xã có thủy điện Suối Củn.

Xã bị cô lập với các xã khác, điển hình như xã chỉ có duy nhất 1 đường vào tại bản Gủn (Ngũ Lão nhưng nếu muốn đi phải đi bộ vì cầu treo trọng tải yếu và đường bé nên xe máy không thể qua.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
075330-quang-trung-h-a-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)