User Tools

Site Tools


074730--16722-1995-wg7-la-gi


(16722) 1995 WG7 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Yoshisada Shimizu và Takeshi Urata ở đài thiên văn Nachi-Katsuura ở Nachikatsuura, Wakayama, Nhật Bản, ngày 24 tháng 11 năm 1995.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 16001–17000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
074730--16722-1995-wg7-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)