User Tools

Site Tools


074630-nguy-n-hu-h-a-an-la-gi

Nguyễn Huệ là một xã của huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Ngũ Lão, xã Quốc Toản (Trà Lĩnh).
  • Đông giáp xã Quốc Toản (Trà Lĩnh).
  • Nam giáp xã Trưng Vương, xã Quang Trung.
  • Tây giáp xã Ngũ Lão

Xã Nguyễn Huệ có diện tích 20,76 km², dân số năm 1999 là 2.014 người.[1], mật độ dân cư đạt 97 người/km².

Xã Nguyễn Huệ được chia thành các xóm: Án Lại, Củm Cuổi, Thang Tả, Công Án, Canh Biện A, Canh Biện B, Khau Chang, Nặm Loát, Nà Danh.

Xã Nguyễn Huệ có tuyến quốc lộ 3 chạy qua phần phía nam, trên tuyến có đèo Mã Phục là ranh giới với xã Quốc Toản của huyện Trà Lĩnh. Trên địa bàn xã có một số ngọn núi như An Mạ, Thang Tả.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
074630-nguy-n-hu-h-a-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)